Projecte Imagina

teatre i creativitat per la salut mental

Junts

"Junts" suposa una iniciativa destinada a ampliar les possibilitats d’aprenentatge i creixement personal pròpies de les dinàmiques de treball expressiu i creatiu. A partir de la realització de tallers compartits amb altres col·lectius i iniciatives comunitàries,   proposta assumeix els objectius i metodologies propis dels tallers de Imagina fent-los possibles en un context comú de creativitat i expressió compartida, un context que és, en sí, una oportunitat de contacte social significatiu i normalitzador.

Els sistemes d’avaluació aplicats després de la realització dels tallers han demostrat la seva eficàcia en el desenvolupament i generalització d’habilitats personals. Els resultats obtinguts mostren avenços significatius en aspectes cognitius, emocionals, relacionals i l’ increment  de competències socialment significatives.

Aquests espais de treball de grup tenen un valor afegit especialment rellevant en el referit a la seva capacitat per generar actituds   de respecte cap a la diferència i  de reconeixement  de  l’altre. Així, cadascuna de les tasques compartides,  es transforma no solament en un exercici de responsabilitat personal i col·lectiva sinó en un factor de dignificació i afirmació davant el grup.

 

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat