Empoderament i participació ciutadana

Placeholder image

 

El 1997 Judi Chamberlin afirmava "Ningú pot ser independent si no té l'oportunitat de prendre decisions importants sobre la seva vida" i va definir l'apoderament com el resultat del desenvolupament de capacitats per prendre decisions sobre la pròpia vida i la comunitat.

A l'àmbit de la salut mental els processos col·lectius d'apoderament són, encara, incipients. En els últims anys estem assistint a un canvi notable en el qual les persones afectades comencen a trobar oportunitats per assumir un paper proactiu i lluitar per una veritable inclusió social en posició d'igualtat com a part inseparable de la comunitat. Fer-ho possible implica impulsar el moviment associatiu en primera persona i prendre veu i presència en els diferents espais de construcció col·lectiva amb la comunitat.

Apoderament i participació ciutadana integra diferents espais de treball col·lectiu i propostes formatives que tenen com a objectiu específic traçar i desenvolupar estratègies de formació i suport per a la capacitació i la participació social de la persona afectada. Imagina, com a entitat representativa en primera persona, assumeix amb aquestes iniciatives el repte de donar suport al procés d'apoderament del col·lectiu de persones afectades per trastorn mental.

En Primera persona

Atenció a socis i colaboradors

Formació

Participació ciutadana

 

 

En primera persona

Promoció de la participació activa dels diferents espais de gestió associativa.

El repte de donar resposta a necessitats emergents es transforma en una gran oportunitat per desenvolupar competències que apoderen les persones. En bona mesura, el moviment associatiu es catalitza des de la implicació activa de les persones en els àmbits de gestió i presa de decisions. Per això, en Imagina, mantenim una estructura de participació oberta als grups de treball de gestió i comunicació, facilitant l'accessibilitat en qualsevol dels nivells o tasques com a part de la proactivitat cap a l'apoderament de les persones.

 

 

Atenció a socis i colaboradors

Servei d'atenció a socis i col·laboradors.

Equip format per un nombre reduït de socis que presten la seva atenció de forma presencial i telefònica procurant una atenció personalitzada. La seva funcions són facilitar un contacte fluid entre totes les persones que donen vida a les nostres iniciatives, oferir la informació i espais d'acollida per a persones interessades a afegir-se i participar en les iniciatives o línies d'intervenció d'Imagina i vetllar, en la mesura possible, pel benestar i escolta de necessitats de les persones.

Promoció dels processos de suport mutu per a la recuperació.

El suport mutu, de forma natural, ha estat i segueix sent un dels elements vertebradors del nostre compartir quotidià en Imagina. Amb l'objectiu d'ampliar l'impacte d'aquest suport informal, el 2019, Imagina completa la seva oferta d'oportunitats amb la realització d'un Grup de Suport Mutu (G. A. M.) obert a altres persones afectades en l'àmbit de la salut mental.

Des de l'experiència, farem camí amb lluita i coratge, perquè els participants que estiguem junts en aquest viatge puguem aprendre els uns dels altres, agafant cadascun l'eina que li sigui més favorable per calmar el sofriment en la seva vida. Així mateix, dins de l'experiència pròpia, podem desfogar i ser aquest un espai on aprendre els uns dels altres de la vida i les seves ensopegades, per tal de millorar la qualitat de vida i aprendre a conviure amb el trastorn, i ser nosaltres els que portem les regnes de la nostra història, i que aquesta sensibilitat alterada no controli els nostres passos

 

Formació

Desenvolupament d'accions formatives de capacitació.

Apoderar implica preparar-se i adquirir competències per assumir responsabilitats i prendre la veu en els espais de presa de decisions. Implica tenir accés a la informació, aprendre habilitats d'assertivitat, d'expressió constructiva des del pensament crític per ser agent de canvi, un canvi que possibiliti el creixement personal i social. Per aconseguir-ho en Imagina desenvolupem diverses iniciatives de formació i capacitació en àmbits tan diversos com el desenvolupament d'habilitats interpersonals, coneixement i ús de noves tecnologies o gestió de xarxes i comunicació.

 

Participació ciutadana

Associacionisme, representativitat i participació ciutadana.

Progressivament, i en especial des 2014, Imagina ha assumit el repte de representativitat com a entitat en primera persona en l'àmbit de salut mental. A la fi de 2016 l'Associació Grup Teatre Imagina formava part de nombrosos espais participatius com VEUS (Federació d'Entitats de Salut Mental a Primera Persona), la Xarxa antiestigma de l'Hospitalet o les Taules Tècniques de Salut Mental de Sant Boi i l ' Hospitalet, una presència que cada any s'estén a nous espais de participació ciutadana i en la qual cada vegada són més les persones implicades.

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat