El Projecte

Placeholder image

 

De vegades els trastorns mentals es veuen agreujats pel deteriorament de l'autoestima, la inseguretat en les pròpies capacitats personals, la pèrdua de la xarxa social o l'abandó d'aficions i ocupacions. Sovint, més enllà del context dels serveis assistencials, les persones afectades, tenen dificultats per trovar oportunitats en condicions d'igualtat on seguir desenvolupant noves competències i gaudir del fet de compartir projectes i vivències que impliquen elements de creixement personal.

Aquesta dificultat s'agreuja amb actituds estigmatitzants a l'àmbit social on encara persisteixen creences i judicis de valor erronis cap a les persones amb trastorn mental.

El Projecte Imagina és resultat del desenvolupament d'una proposta creativa nascuda en l'àmbit de la rehabilitació psicosocial i d'inserció comunitària de persones amb malaltia mental. És també producte del procés permanent d'apoderament i aprenentatge compartit amb voluntat decidida de participació social.

 

Objetius
Destinataris
Metodologia

 

Objetius

.

 

Destinataris

 

Metodologia

Imagina suposa una proposta flexible i autogestionada en permanent procés de transformació. El seu format permet mantenir espais de treball oberts a noves propostes de les quals seguir aprenent i en què poder assumir tasques i responsabilitats, on l'important és gaudir de l'experiència i de la possibilitat de compartir interessos, potencialitats personals i aprenentatges en un context de treball col·lectiu.

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat